Użański Park Narodowy

Malownicza dolina górnego brzegu rzeki Uż na Zakarpaciu. To tu na styku granic Polski i Słowacji i Ukrainy umiejscowił się Użański Park Narodowy. Utworzony w 1999 roku na bazie rezerwatu Stużycia, Użocki Park Narodowy jest nieodjemną częścią Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie", który został wpisany na listę UNESCO. Użański park Narodowy zajmuje powierzchnię 39 159,3 ha, z których 14 904,6 ha oddano w użytkowanie wieczyste. Park należy do członków Europejskiej Federacji Parków Narodowych i Krajobrazowych.

Na terenie Użańskiego Parku Narodowego rośnie około 900 gatunków roślin, ponad 300 porostów, 143 mchów, 58 gatunków grzybów i 164 gatunków glonów. Do Czerwonej księgi ochrony roślin Zakarpacia wniesiono 31 gatunków roślin. 52 gatunki roślin, 5 gatunków wodorostów i 21 gatunków porostów znalazły swoje miejsce w Czerwonej Księdze Ukrainy a cztery gatunki w międzynarodowej Czerwonej Księdze Roślin. Na terytorium Użańskiego parku Narodowego zamieszkuje 519 gatunków zwierząt, z czego 65 znajduje się w Czerwonej Księdze gatunków chronionych a 27 gatunków wpisano na listę międzynarodową.

W lipcu 2007 roku 6,1 ha (z nich 2,5 ha- rezerwat) bukowych lasów wniesiono na listę Dziedzictwa Narodowego UNESCO „Pierwotne Karpackie Lasy Bukowe”.

Użański Park Narodowy ma potężny rekreacyjno-turystyczny potencjał, który wykorzystuje się w ciągu całego roku. Na jego terenach jest wiele ciekawych przyrodniczych obiektów. Ostatnio aktywnie rozwija się ekoturystyka, stosują się środki dla odkrycia pieszych transgranicznych przejść z Polską i Słowacją, odnowiono 17 dawnych szlaków turystycznych, stworzono 7 ekologicznych ścieżek, organizuje się szereg nowych.

Co można zwiedzić

Miejsce upadku meteorytu
Drzewa-pomniki
Drewniane obiekty architektury sakralnej
Przełęcz Użocka

Jak dojechać

Adres
Mapa trasy ze Lwowa

Użański Park Narodowy

ul. Niezależność 7
w. Wielki Bereznyj
ob. Zakarpacki
89000
Ukraina

Gdzie się zatrzymać

 • «Krasiya»

  Ośrodek Narciarski „Krasiya” - malowniczo położony pośrodku góry Krasiya, w pobliżu wyciągu krzesełkowego nr1. Wypoczynek w tym miejscu może zadowolić nawet wybrednego turystę.

  Dokładniej
 • «Szczerbyn»

  Gospodarstwo agroturystyczne „Szczerbyn” znajduje się na terenie Użockiego Parku Narodowego niedaleko wsi Użok i Wołosianka, obok bukowego lasu. Odległość od Użhorodu- 80 km, od stacji kolejowej - 200 m. Kuchnia gospodarstwa przyciąga turystów bo jej składnikami są produkty ekologiczne.

  Dokładniej
 • «Użańskie Kąpieli»

  Kompleks odnowy biologicznej „Użańskie kąpieli” znajduje się wśród Karpat w miejscowości Użok na Zakarpaciu. Smaczna kuchnia, duże porcje za niewygórowaną cenę i wypoczynek w przyjemnej atmosferze.

  Dokładniej
 • «Liskowiec»

  Prywatna sadyba "Liskowiec" - malownicze miejsce w Karpatach dla rodzinnego odpoczynku, znajduje się w dolinie górskiej rzeczki Uż, na odległości 35 km od Użhorodu, obok z wsią Mały Bereznyj.

  Dokładniej
 • «U wujka Wani»

  Sadyba "U wujka Wani" - przyjemny odpoczynek w komfortowym i dobrze wyposażonym domku, rozmieszczonym w podnóże góry Krasija (1036м).

  Dokładniej
 • «Stużycia»

  Osrodek odpoczynkowy "Stużycia" jest rozmieszczony w wiosce Stużycia Wielkoberezniańskiego rejonu na terytorium Nowostróżyckiego rezerwatu doświadczalnego Użańskiego Parku Narodowego, wśród bukowych lasów.

  Dokładniej

Ciekawostki

Edukacja ekologiczno-przyrodnicza

Działalność ekologiczno-przyrodnicza na terenie Użańskiego Parku Narodowego jest prowadzona zgodnie z rozporządzeniem „O działalności ekologiczno oświatowej na terenie rezerwatów przyrody i parków narodowych Ukrainy”.

Jej główne założenia to:
- przygotowanie na bazie Użańskiego Parku Narodowego centrów kształcenia kadry prowadzącej zajęcia w dziedzinie ekologii;
- promowanie ekologii;
- współpraca z podmiotami zajmującymi się ochroną przyrody, ekologią w tym z wyższymi uczelniami;
- współpraca z administracją państwową, organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą;
- utworzenie Muzeum Przyrodniczego;
- organizacja masowych imprez polegających na edukacji przyrodniczo-ekologicznej.

Użański Park Narodowy prowadzi działalność edukacyjną skierowaną na ekologię, turystykę, opracowuje ścieżki edukacyjne oraz prowadzi zajęcia edukacyjne na terenie miejscowych szkół.

Podniesienie świadomości ekologicznej wśród ludności miejscowej a także turystów przebywających na terenie Parku jest realizowane poprzez środki informacji masowej, wydawnictwa promocyjno-edukacyjne.

Dyrekcja Parku prowadzi prace skierowane na rozwój ruchu turystycznego na podległym im terenie. W tym celu wyodrębniono miejsca dla wypoczynku i rekreacji, rozpracowano 17 tras turystycznych, poszerzono ofertę usług rekreacyjnych. Regularnie na terenie szkół są przeprowadzone zajęcia edukacyjno-wychowawcze skierowane na podniesienie wśród uczniów, świadomości edukacyjnej. Również UPN aktywnie uczestniczy w Targach Ekologii.

Wideo

Przydatne kontakty

 • Użański PN

 • Przewodnik

  Anatol Pryjmacz

  (095) 8085866  Anna Kozak

  (098) 0125656

 • Szpital rejonowy

  ul. Shtefanika 71
  m. Wielki Bereznyj
  ob. Zakarpacki

  (03135) 21206

 • Komenda Milicji

  ul. Shtefanika 5
  m. Wielki Bereznyj
  ob. Zakarpacki

  (03135) 21302