Nadsański Regionalny Park Krajobrazowy

Nadsański Regionalny Park Krajobrazowy (NRPK) rozciąga się na dwa równoległe pasma górskie sięgające na obie strony europejskiego działu wód, na jego terenie znajdują się źródła dwóch dużych rzek europejskich. Wody Sanu, którego źródła znajdują się w pobliżu wsi Sianki, płyną do Wisły i dalej do Morza Bałtyckiego podczas gdy Dniestr, biorący swój początek w rejonie wsi Szandrowiec płynie do Morza Czarnego.

NRPK stanowi część składową pierwszego w świecie trójstronnego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Graniczy z innym ukraińskim obszarem chronionym - Użańskim Narodowym Parkiem Przyrodniczym położonym w województwie zakarpackim jak też z dwoma sąsiadującymi obszarami chronionymi położonymi na drugim brzegu rzeki - Bieszczadzkim Parkiem Narodowym i Parkiem Krajobrazowym Doliny Sanu w Polsce.

Nazwa parku odzwierciedla jego położenie wzdłuż rzeki San na jego odcinku stanowiącym granicę państwową pomiędzy Ukrainą a Polską (a obecnie również zewnętrzną granicę Unii Europejskiej). Dwie doliny znajdujące się w parku różnią się znacznie od siebie. Odległa i niedostępna dolina rzeki San pozostaje niemal niezamieszkana, podczas gdy druga, gęsto zaludniona, rozkwita bogactwem dziedzictwa kulturowego i tradycyjnych form użytkowania gruntów.

Liczba mieszkańców NRPK sięga 9 tys. osób zamieszkujących 8 wiosek, w których znaleźć można liczne obiekty dziedzictwa kulturowego i historycznego. Lasy i tereny zakrzaczone stanowią około 51,6% powierzchni parku a grunty rolne aż 42,9%. Pięć rezerwatów przyrody chroniących zbliżone do pierwotnych drzewostany bukowe, jodłowo-bukowe oraz olszy zielonej składają się na strefę centralną Rezerwatu Biosfery w NRPK.

Co można zwiedzić

Fauna
Flora
Uroczysko Buczok
Bojkowskie cerkwie i historyczne miejsca

Jak dojechać

Adres
Mapa trasy ze Lwowa

NRPK

ul. .Lisowa 1
m. Borynia
powiat Turka
ob. Lwowski
82547
Ukraina

Gdzie się zatrzymać

 • «Sobień»

  Hotelowo-rekreacyjny kompleks „Sobień” znajduje się w Rozłuczu, wśród gór, na wysokości 590 m p.p.m. , 120 km od Lwowa I 12 km od stolicy Bojków - miasta Turka.

  Dokładniej
 • «TAOR-Karpaty»

  Hotelowo-rekreacyjny kompleks „TAOR-Karpaty” znajduje się w samym sercu ukraińskich Karpat, gdzie czyste górskie powietrze uzupełniane jest źródłami wody mineralnej i balneologicznej uzdrowiska Schidnycya . Proponujemy wypoczynek na każdą kieszeń i zapotrzebowanie: romantyczny, leczniczy, rodzinny.

  Dokładniej
 • «Bojkiwczanka»

  Kompleks Wypoczynkowy „Bojkiwczanka” ulokowany pomiędzy m. Rozłucz a Jasienica Zamkowa, 50 m od drogi asfaltowej i 100 m od wyciągu narciarskiego. Przebywając w tym miejscu można dobrze wypocząć zbierając grzyby i jagody. Niedaleko jest do dwóch źródeł wody mineralnej „Truskawiecka” i „Żelazna”.

  Dokładniej
 • «Lilia»

  Osrodek wypoczynkowy "Lilia" - przyjemny i przytulny odpoczynek w wiosce Krywka Turkowskiego rejonu, znanej drewnianym kościołem św. Mikołaja. 1761 roku, który dał początek Muzeum narodowej architektury i bytu we Lwowie.

  Dokładniej
 • «Jana»

  Sadyba "Jana" - odpoczynek we wsi Górne Wysockie, na wysokości 632 m n.p. m., 30 km od Turki, obok sadyby płynie rzeczka Stryj.

  Dokładniej

Ciekawostki

Edukacja ekologiczno-przyrodnicza

W miejscowościach na terenie Parku ustawiono tablicy drogowe w dwóch językach. Wydano informator o Nadsańskim Regionalnym Parku Krajobrazowym (NRPK) w wersji ukraińskiej, polskiej, słowackiej. Oznakowano szlak „Od źródeł Dniestru do Sanu”. Współpracownikami Parku zostały opracowane foldery „Nadsański Regionalny Park Krajobrazowy” oraz ścieżka dydaktyczna „Śladami nieistniejących wsi - Dydiowa”, która zaczyna się we wsi Boberka. Szlak został oznakowany i umieszczono tam 6 tablic informacyjnych. Naukowcy Instytutu Ekologii Karpat i Państwowego Przyrodniczego Muzeum opracowali mapy stanowisk roślinności, dzikich zwierząt i owadów żyjących na terenie Parku.

Wydano broszury „rzadkie okazy roślin i zwierząt na terenie Nadsańskiego Parku Krajobrazowego. Utworzono ścieżkę edukacyjną „Od źródeł Dniestru do Sanu”. Na całej trasie ustawiono 11 tablic informacyjnych, oprócz tego szkoły na terenie Parku otrzymały tablice naścienne z informacją o przyrodzie, pomnikach kultury i dziedzictwa narodowego Nadsannia, tablicy opracowano Instytutem Ekologii Karpat Ukrainy.

Dyrekcja Parku organizuje konkursy dla dzieci skierowane na promocję Parku i przyległych mu terenów.

Wideo

Przydatne kontakty

 • NRPK

  Miroslaw Senkіv
  (dyrektor)

  (03269) 34011  rlpnadsyansky.org.ua/ • Przewodnik

  Petro Zborowski

  (095) 1502338  Stepan Mychajłyk

  (098) 8733396  Jarosław Tyryk

  (096) 4657524

 • Szpital

  Szpital ambulatoryjnу w Górnej Jabłonce

  (03269) 38745

 • Milicja

  Górna Jabłonka

  (03269) 38745  Dolna Jabłonka

  (03269) 39719  Sianki

  (03269) 33667  Placówka Straży Granicznej

  (03269) 38522


  (03269) 41245