Mikroprojekt «Ścieżkami Ukraińskich Karpat. Promocja produktu turystycznego» jest zrealizowany w ramach «Programu transgranicznej współpracy Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013» pod patronatem Unii Europejskiej.

Mikroprojekt jest częścią parasolowego projektu "Transgraniczna współpraca dla rekreacyjnego turyzmu polsko-ukraińskiego pogranicza", który składa się z 12 ukraińsko-polskich mikroprojektów.

Główny cel mikroprojektu — podwyższenie przyrodniczego i kulturalnego potencjału transgranicznego terenu Ukraińskich Karpat, przez ochronę obiektów spuścizny kulturalnej i rozwoju systemu turystycznej informacji i zabezpieczenia wolnego dostępu do niej.

W ramach mikroprojektu zrealizowano:

  1. Informacyjno-wyszukiwawcze wyprawy do obieków przyrodniczo-ochronnego funduszu i okolicznych terenach Karpackiego regionu: Lwowski, Iwano-Frankiwski i Zakarpacki obwody o największych obiektach przyrodniczo-ochronnego funduszu ogólnopaństwowego znaczenia w Ukraińskich Karpatach.
  2. Stworzono stronę internetową «Perły ukraińskich Karpat» o największych obiektach przyrodniczo-ochronnego funduszu ogólnopaństwowego znaczenia w Ukraińskich Karpatach.
  3. Wydano broszury o 10 obiektach przyrodniczo-ochronnego funduszu w Ukraińskich Karpatach w języku polskim i ukraińskim. Format arkusza А3, nakład 10000 egzemplarzy każdym językiem, ogólna ilość 20000 egzemplarzy.
  4. Przeprowadzono festiwal "Dzikie Karpaty" w m. Lutowistka w Polskich Bieszczadach. Cel Festiwalu – uświadomienie kulturalnej i historycznej jedności polskich i ukraińskich narodów. W ramach Festiwalu odbyły się występy ukraińskich i polskich zespołów, klasy mistrzowe i przyrodnicze polne seminaria w Bieszczadach, wystawa zdjęć przyrodniczej fotografii na temat "Przyroda Karpat", pokazy filmów o przyrodzie i ekoturyzm.

Nad projektem pracowali: